Aby sprzedać produkt na terenie UE musi on posiadać znak CE.  
Potwierdzeniem posiadania znaku CE dla jednostek pływających jest deklaracja zgodności oraz znak “CE” na tabliczce znamionowej. 

Certyfikacja wyrobu

Aby móc deklarować zgodność z normami niezbędne jest przeprowadzenie certyfikacji wyrobu. Według dyrektywy1odbywa się to zgodnie z modułami: A, A1, A2, B, C, C1, C2, D, D1, E, E1, F, F1, G, H.  kilka z nich opisano poniżej. 
moduł A– moduł samocertyfikacji – wewnętrzna kontrola produkcji (jachty do 12m)
moduł A1– sprawdzenie najważniejszych parametrów (stateczność, pływalność, emisja hałasu)
moduł B– badania typu – jest to certyfikacja sprawdzająca (z instytucją notyfikowaną (Towarzystwem Klasyfikacyjnym)) PIERWSZY WYRÓB Z SERII 
moduł C– zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji –  sprawdzenie wyrobu pod kątem zgodności z serią (przeprowadza producent) 
moduł D– Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji to ta część procedury oceny zgodności, według której producent wywiązuje się ze zobowiązań przedstawionych w przepisach oraz na swoją wyłączną odpowiedzialność zapewnia i deklaruje, że dane produkty są zgodne z typem opisanym w certyfikacie badania typu WE i spełniają wymagania aktu prawnego mające do nich zastosowanie.
moduł F– zgodność z typem w oparciu o weryfikację produktu – to sprawdzenie zgodności z pierwowzorem ale przeprowadzone przez niezależną instytucję notyfikowaną.
moduł G– Zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową – Zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową to procedura oceny zgodności, według której producent wywiązuje się ze zobowiązań określonych w przepisach oraz zapewnia i deklaruje, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że dany produkt, wobec którego zastosowano wymagania zawarte w normach lub innych specyfikacjach (jednostka notyfikowana przeprowadza odpowiednie badania i testy) jest zgodny z mającymi do niego zastosowanie wymaganiami aktu prawnego. W tym przypadku procedurę certyfikacji przeprowadza się dla każdego wyrobu z osobna (od nowa). Dotyczy ona szczególnie wyrobów jednostkowych.

źródło

Wybór modułów. 

Wybór modelu certyfikacji zależy od producenta. Istnieją jednak przypadki które wymuszają konkretną drogę. Takie sytuacje to np.: 
– Flaga może zakwestionować pewien moduł – to najczęściej moduł A – jako że możliwe jest wystawienie znaku CE i deklaracji bez żadnej ingerencji instytucji zewnętrznej. 
– Klient – świadomy klient może wymagać sprawdzenia zgodności z typem przez jednostkę notyfikowaną. – powinno to się odbyć “w porozumieniu” z nami. 

Standardowy wybór w przemyśle jachtowym. 

Standardem w przemyśle jest stosowanie modułów B+C lub B+F. Są to rozwiązania równoznaczne i nie można ich wykluczyć. 

Po przeprowadzonej certyfikacji powstają dwa dokumenty: 
Certyfikat– a w zasadzie “raport z badań” wystawiony przez jednostkę notyfikowaną z konkretnym numerem na daną serię. 
Deklaracja zgodności– wystawiona przez nas lub przez jednostkę notyfikowaną (w przypadku modułu F). 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pl_PLPolish